Sorgbearbetning

Att få hjälp när man sörjer med att vara ledsen är något som många behöver stöd i, och hjälp med att följa processen som det innebär.

Vi går igenom att att vara ledsen och att vara närvarande i det man sörjer och samtidigt hantera ledsamheten.

Vi arbetar med att få tröst och förståelse från omgivningen och att trösta sig själv.