Kurser/utbildningar

Att lära sig något som inte bara är att lyssna och tycka att det är intressant utan att konkret och praktiskt lära sig något är en del i företagets policy. Av den anledningen är kurser och utbildningar något som ligger mig personligen varmt om hjärtat.

Kurser och utbildningar i bemötande

Detta är ett effektivt sätt att öka personalens färdigheter. Syftet är att öka förståelse för egna reaktioner och agerande i främst svåra situationer, för att kunna möta/bemöta den andre på ett effektivt sätt. Det andra syftet är att det inte bara ska generera förståelse utan även mynna ut i faktiska färdigheter, dvs. öka beteteenderepetoaren hos individen som aktivt deltagit i kursen/utbildningen. Dessa kurser riktar sig till alla typer av företag där frekvent bemötande är för handen. Dessa kurser/utbildningar bokas av en verksamhet.

Kurser och utbildningar i dialektisk beteendeterapi

En mer omfattande utbildning i denna behandlingsmetod har tidigare anordanats. Dels har olika delmoment lärts ut som en kurs, så som terapeutfärdigheter, eller beteendeanalys/kedjeanalys. Men även vid tre tillfällen har en längre utbildning i hela behandlingsmodellen genomförts. Dessa kurser/utbildningar bokas av en verksamhet.

Kurser för allmänheten

Kurs i att möta dig själv anordnas under våren. Den syftar till att öka förståelse och ge färdigheter vad gäller beteenden, känslor, tankar och relationer för en upplevelse av ökat självförtroende och ökad självrespekt. Mer information kommer.