Beteendeanalys med interventioner

Beteendeanalys är en metod och ett verktyg som är ett effektivt sätt att ringa in och förstå en problembild. Genom beteendeanalys samlar vi strukturerat in data kring aktuell problematik för att sedan försöka utifrån inlärningsteori förstå ett specifkt förlopp i en given situation, samt samla data kring detta över en tid dvs. få fram en baslinje. Därefter bildas hypoteser kring interventioner som testas över tid för att se om det har effekt. Detta är ett oerhört konkret och specifikt sätt att se på ett problem, eller flera problem.

Beteendeanalys kan användas i många olika typer av sammanhang allt ifrån en individ, i en familj, i ett företag. För att få en effektiv beteendenanalys krävs att personen är kunnig i inlärningsteor både teoretiskt och praktiskt samt har en förmåga att pedagogiskt förmedla detta till omgivningen, då detta inte är det sedvanliga sättet att se på och prata om psykologiska fenomen.

Detta är ett område där beteendekompetens ständigt arbetar på att öka både teoretisk kunskap och föra över detta i praktiskt handlag.

Behöver ditt företag hjälp, tveka inte att höra av dig.

Behöver du som person hjälp, tveka inte att höra av dig.

Behöver ni som familj hjälp, tveka inte att höra av er.