KBT-terapi samt DBT-behandling

Sedvanlig KBT-terapi för olika problem så som tex. socialfobi, PTSD dvs.( post traumatic stress disorder) GAD dvs. (general anxiety disorder), stressproblem osv.

KBT som behandlingsmetod riktar sig till olika problem och bygger på att man i samarbete ringar in den aktuella problematiken, tillsammans får en förståelse för de svårigheter personen har, därefter arbetar med interventioner som syftar till förändring eller acceptans. Metoden bygger på ett aktivt deltagande där hemuppgifter är en viktig del i att behandlingen ska ha effekt. Behandlingsmodellen är pedagogisk och aktiv samt strävar mot ett objektivt utvärderande av att det vi gör har effekt.

Jag arbetar med sedan lång tid med en form av KBT som heter dialektisk beteendeterapi, DBT. Det är en behandlingsmetod som är utformat för personer med omfattandet problem att hantera och reglera sina känslor. Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring DBT och naturligtvis KBT som terapi/behandlingsmodell.