Handledning

Handledning är ett komplicerat och avancerat arbete som jag tar på fullt allvar. Det handlar om att hjälpa en person att växa i behandlarrollen samt utvecklas i teori, analys och metod. Detta kan ske indviduellt eller i grupp.  Jag lägger stort fokus på att det skall bli en effektiv inlärningsatmosfär.

  1. Sedvanlig KBT handledning, kan vara utbildningshandledning eller processhandledning
  2. Dialektisk beteendeterapi handledning