Krishantering

Att stå ut och hantera en krissituation är en oerhört viktig färdighet som många behöver hjälp och coachning i. Min utgångspunkt är att personen i en kris inte kan lösa problemet/en utan är i ett extremt svårt och kaotiskt känsloläge som den inte vet hur den ska hantera.