Om
beteendekompetens

Beteendekompetens Karin Ovefelt AB arbetar med kognitiv beteendeterapi KBT, samt med dialektisk beteendeterapi DBT. Huvudfokus är en nogsam beteendeanalys utifrån ett evidensstyrt arbete både teoretiskt och inte minst praktiskt. Beteendeanalysen formas som hypoteser utifrån en grund i inlärningsteori. Företaget söker hela tiden inlämma ny forskning vad gäller teori och kunskap om människan som art samt effektiva behandlinginterventioner.

Företaget startades 1994 som enskild firma, och hette då Ovefelt psykologkompetens. Under årens lopp har en mängd uppdrag utförts i form av KBT – terapier, DBT- behandlingar, coachning, handledning i KBT och DBT, föreläsningar, utbildningar och kurser. 2009 ombildades företaget till aktiebolag och heter nu Beteendekompetens Karin Ovefelt AB.

Företaget består av mig, Karin Ovefelt. Jag är legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteende inriktning på båda dessa utbildningar. Handledarutbildad i KBT vid Beteendeterapeutiska föreningens handledarutbildning. Är även gediget utbildad i och arbetar fortsatt mycket med dialektisk beteendeterapi, DBT, vilket är en behandlingsmodell som är utformad för komplex problematik.