Chefscoachning

Som chef har du en funktion av att leda effektivt och rollen innebär makt. Detta är variabler som inte alltid är lätta att hantera, framförallt inte om livsomständigheter runt i kring en ändras eller är turbulenta. Behöver du någon att bolla denna funktion med och ”pin-pointa” svårigheter du kan behöva analysera och fundera kring hur du ska hantera, tveka inte att höra av dig.

I arbetet med chefscoachning arbetar vi i beteendekompetens med stort fokus på att förstå och öka relationsfärdigheter i syfte att öka din självrespekt dvs. att du är rättvis mot dig själv och företaget samtidigt som du är rättvis mot den person som du har att göra med. Det kan även handla om att arbeta med arbetsklimat för att öka och få till balansen mellan trivsel och effektivitet i ett långsiktigt perspektiv.