Föreläsningar

Under årens lopp har en mängd föreläsningar hållits och kan fortsatt hållas. Beteendekompetens är som företag öppet för nya förfrågningar på nya teman och de som tidigare främst varit för handen är:

  1. Om dialektisk beteendeterapi
  2. Hur arbeta med GAD problematik
  3. Hur arbeta med PTSD problematik
  4. Kompelex psykiatrisk problematik
  5. Bemötande generellt och/eller i krissituationer
  6. Inlärningsteori och tredjevågens beteendeterapier