Tillsammans förstår, förändrar och förverkligar vi

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut |
Handledarutbildad i KBT

Färdighetstränning med DBT-online

DBT-färdigheter, en onlinekurs för dig som vill bli bättre på att förstå dig själv. Lära dig att acceptera och hantera dina känslor. Lära dig att lyssna in dina behov och hur du ska kommunicera det du vill, eller behöver, eller ser som vist i en situation. Där invanda reaktioner och mönster behöver uppmärksammas och sedan i små steg få till förändring när det är eftersträvansvärt.

Mina tjänster

Beteendeanalys med interventioner

Beteendeanalys är en metod och ett verktyg som är ett effektivt sätt att ringa in och förstå en problembild. Genom beteendeanalys samlar vi strukturerat in data kring aktuell problematik för att sedan försöka utifrån inlärningsteori förstå ett specifkt förlopp i en given situation, samt samla …

Chefscoachning

I arbetet med chefscoachning arbetar vi i beteendekompetens med stort fokus på att förstå och öka relationsfärdigheter i syfte att öka din självrespekt dvs. att du är rättvis mot dig själv och företaget samtidigt som du är rättvis mot den person som du har att …

Föreläsningar

Under årens lopp har en mängd föreläsningar hållits och kan fortsatt hållas. Beteendekompetens är som företag öppet för nya förfrågningar på nya teman och de som tidigare främst varit för handen är: …

Handledning

Handledning är ett komplicerat och avancerat arbete som jag tar på fullt allvar. Det handlar om att hjälpa en person att växa i behandlarrollen samt utvecklas i teori, analys och metod. Detta kan ske indviduellt eller i grupp.  Jag lägger stort fokus på att det …

KBT-terapi samt DBT-behandling

KBT som behandlingsmetod riktar sig till olika problem och bygger på att man i samarbete ringar in den aktuella problematiken, tillsammans får en förståelse för de svårigheter personen har, därefter arbetar med interventioner som syftar till förändring eller acceptans. Metoden bygger på ett aktivt deltagande …

Krishantering

Att stå ut och hantera en krissituation är en oerhört viktig färdighet som många behöver hjälp och coachning i. Min utgångspunkt är att personen i en kris inte kan lösa problemet/en utan är i ett extremt svårt och kaotiskt känsloläge som den inte vet hur …

Kurser/utbildningar

Att lära sig något som inte bara är att lyssna och tycka att det är intressant utan att konkret och praktiskt lära sig något är en del i företagets policy. Av den anledningen är kurser och utbildningar något som ligger mig personligen varmt om hjärtat. …

Parsamtal/parterapi

Vi går tillsammans nogsamt igenom hur det är för var och en i er relation. Samt hur det är för er när ni är tillsammans dvs. vad ni upplever som ett problem även om det kan vara olika för er var och en. Vi arbetar …

Sorgbearbetning

Att få hjälp när man sörjer med att vara ledsen är något som många behöver stöd i, och hjälp med att följa processen som det innebär. Vi går igenom att att vara ledsen och att vara närvarande i det man sörjer och samtidigt hantera ledsamheten. Vi arbetar …