kontakt
Beteendekompetens

Tillsammans förstår, förändrar och förverkligar vi!

/ Karin Ovefelt
Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

KBT-terapi samt DBT-behandling

Sedvanlig KBT-terapi för olika problem så som tex. socialfobi, PTSD dvs.( post traumatic stress disorder) GAD dvs. (general anxiety disorder), stressproblem osv. KBT som behandlingsmetod…

Beteendeanalys med interventioner

Beteendeanalys är en metod och ett verktyg som är ett effektivt sätt att ringa in och förstå en problembild. Genom beteendeanalys samlar vi strukturerat in…

Chefscoachning

Som chef har du en funktion av att leda effektivt och rollen innebär makt. Detta är variabler som inte alltid är lätta att hantera, framförallt…

Föreläsningar

Under årens lopp har en mängd föreläsningar hållits och kan fortsatt hållas. Beteendekompetens är som företag öppet för nya förfrågningar på nya teman och de…

Handledning

Handledning är ett komplicerat och avancerat arbete som jag tar på fullt allvar. Det handlar om att hjälpa en person att växa i behandlarrollen samt…

Krishantering

Att stå ut och hantera en krissituation är en oerhört viktig färdighet som många behöver hjälp och coachning i. Min utgångspunkt är att personen i…

Kurser/utbildningar

Att lära sig något som inte bara är att lyssna och tycka att det är intressant utan att konkret och praktiskt lära sig något är…

Parsamtal/parterapi

Hamnar ni som par i ett läge där ni inte kommer någon vart, eller att ni ständigt hamnar i konflikter. Är ni båda mer eller…

Sorgbearbetning

Att få hjälp när man sörjer med att vara ledsen är något som många behöver stöd i, och hjälp med att följa processen som det…