workshop med Wies van den Bosch

I fredags den 13/11 2009 var jag både delaktig i att få hit denna föreläsare genom mitt arbete i DBT-programmet vid Akademiska universitetssjukhuset, där Anna Kåver är programmansvarig och jag finns med i ledningsteamet,  och då även hade förmånen att få lyssna på henne.

Wies är expert på patientgruppen med både en personlighetsstörning i form av borderlinepersonlighetsstörning samt med en pågående missbruksproblematik och hur man kan arbeta med denna patientgrupp genom Dialektisk beteendeterapi.

Det var en för mig en väldigt trevlig upplevelse att få höra hennes kunskap och hennes sätt att föreläsa. Hon hade som förläsare en direkt och chosefri stil vilket avspeglar en terapeutfärdighet i DBT dvs. att vara väldigt rakt på och ärlig.

Hon gick på förmiddagen igenom patientgruppen vad gäller etiologi olika fakta samt teorier kring detta. På eftermiddagen en genomgång av DBT som behandlingsmetod och på slutet de anpassningar man gjort utifrån dubbel diagnos. Hon visade ett band där hon motiverar en extremt suicidal flicka att börja arbeta med sin problematik, vilket var värdefullt för oss att se och försöka specificera vad hon gjorde. Min analys är att hon håller fokus på suicidaliteten och den sit. pat. är i samt använder väldigt specifika frågor, lyssnar nogsamt, sammanfattar, nämner det mer outtalde då och då och gör det på ett väldigt rakt och som man säger på engelska ”matter of fact” sätt. Hon behandlar inte personen som skör, eller ömtålig. Mot slutet ställer hon flickan inför ett val, där valet handlar om att inte ta livet av sig, eller göra ett försök till näst gång de kan träffas. Vad Wies gör under denna session är det som många av oss behandlare behöver träna oss i dvs. att validera, verkligen validera genom att lyssna aktiv, sammanfatta, reflektera, nämna det outsagda samtidigt som vi håller hårt på fokus samt konfronterar/styr samtalet. Skrivet den 16/11 2009

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »