Aktuellt

Det senaste uppdraget jag haft här under hösten vad gäller kurs/utbildning har omfattat 5 eftermiddagar från 13.00 – 16.00 varannan vecka. Beställare och arbetsgrupp som deltagit har varit Lidingö socialtjänst. Kursens tema har varit ” att möta dig själv för att möta andra effektivt” och kursen innehåll bygger på inlärningsteori och dess principer samt kunskap hämtad från Dialektisk beteendeterapi.

Det är värdefullt och inspirerande att få möjlighet att ge ökad insikt och förståelse samt ge övningar att göra rent praktiskt för deltagarna så att deras beteenderepetoar ökar och blir mer flexibel. Det här är något jag brinner för och verkligen vill vidarutveckla för att nå absolut bästa sätt att lära ut.  skrivet den 16/11 2009

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »