Två dagars ”workshop”

Under två dagar deltog vi ett relativt stort gäng av DBT kollegor i en ”advanced course in supervision within Dialectical Behavior Therapy”. Det var givande och inspirerande dagar. Professor Alan Fruzzetti undervisade samt diskuterade tillsammans med oss. vi gick igenom ett nogsamt skattningssystem som vi ska använda i syfta att öka effektiviteten på handledning till individuell terapeut i specifik behandling. Genom att titta på inspelade sessioner tränade vi oss sedan att ge specifik feedback till behandlaren/terapeuten. Min övertygelse är att detta är ett sympatiskt sätt att ge den handledde den lotsning den behöver, allt i en anda av att vara icke dömande som präglar allt DBT arbete. Så med andra ord, en utbildning som föll i god jord inom mig.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »