Radikalt öppen

Att ställa in sig på att i stunden inte ha en agenda, inte ha förväntningar, inte planera och förbereda är ett fascinerande tillstånd att vara i. Så svårt för oss, då vi hela tiden drillas att vara i prestera – leverera läge.

Jag är på resa, och har detta mantra med mig för att uppleva och ta in det som är för handen. Pröva att vid en situation du är i – bara säga till dig själv: släpp agenda/planering/förväntan/dömanden och var bara RADIKALT ÖPPEN inför det som är. Det blir som det blir!

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »