KBT, DBT, ACT…

Ja, fasligt vad mycket olika bokstavskombinationer vi har bara inom det område jag arbetar och rör mig i. Och jag förstår att det inte är lätt för den oinvigde att förstå dels vad bokstäverna står för och dels vad skillnade i innehåll innebär för individen.

Det är lite som i övriga världen där mer och mer val dyker upp i våra liv. Och mer och mer behov hos individer/forskare av att tydliggöra och utveckla sin tolkning av teori och i förlängning metod. Men vad förenar, vad är gemensamma nämnare? KBT är ett samlingsnamn för kognitiv beteendeterapi där huvud fokus ligger på evidensbaserad behandlingsmodeller för olika diagnoser. Samtidigt inom KBT Kognitiv beteendeterapi finns lite olika teoretiska grundantaganden som behandlare mer eller mindre vilar på. En stor och viktig teoretisk utgångspunkt som många använder i analysarbetet är inlärningsteori, dvs. att vi människor påverkar och påverkas i den miljö, i den situation vi är i. Utifrån vår inlärningshistoria reagarar och agerar vi på de saker vi möter. En annan modell är den kognitiva modellen som använder sig av en fallformulering där stort fokus läggs på hur en person tänker och tolkar en situation och där antagandet är att vi feltolkar i vissa situationer.

Går vi vidare till DBT Dialektisk beteendeterapi så bygger den behandlingen starkt på inlärningsteori och ett ständigt kartläggande av vad som händer i specifika situationer där ett problembeteende är för handen. Samtidigt lägger man i DBT stort fokus på att förstå och lära personen hantera sina känslor. Även att lära ut färdigheter är en stor del i DBT som behandling. Man utgår från att många personer inte vet, kan, vågar göra vissa saker och därmed behöver en nogsam inlärning.

ACT Acceptans and Comittment Therapy lägger stor vikt vid verbalt beteende och då utifrån funktion, snarare än innehåll så som det arbetats med i sedvanliga kognitiva terapier. Teorin är även här inlärningsteori samt ett extra fokus på som jag nämnde här ovan på vårt språkande både det inre och det yttre.

En kort reflektion kring vår bokstavsflora inom KBT världen.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »