Självdisiplin

Självdisiplin är ett intressant beteende, som både kan överanvändas och underanvändas. Idealet är precis som i många situationer ett balanserat användande, ett insiktsfullt användande. Men hur lätt är det på en skala? Beteendet som du disiplinerar dig kring är alltid i relation till en uttalad utsago, så som ett mål du önskar uppnå, eller en värdering du försöker agera i enlighet med. Självdisiplinerat beteende kan inte vara styrt helt utav känslor- lust utan du gör det du gör oberoende av tillfälligt känsloläge, och du gör det för att du har en mer långsiktigt vinst i sikte. Antingen ett mål du vill uppnå eller ett långsiktigt värde du vill stå för och då agera efter. När kan man tex se att det överanvänds? Ett exempel är de personer som känner en press och en rädsla för att inte prestera perfekt. De styrs av en rädsla att inte duga, få vara med, bli bortvalda, men det som präglar deras tillvaro är en ständig självdisiplin kring att agera så perfekt de någonsin kan och målet är att vara/prestera perfekt. Vilket är ett förrädiskt mål då ingen kan prestera perfekt jämt. De kämpar i ständig motvind samtidigt som de ofta blir väldigt förstärkta av omgivningen för sina prestera beteenden i stunden. Vi kan förstå hur svårt det blir att vara utan uppskattningen från omgivningen, vilket det skulle innebära om man skulle våga släppa på självdisiplinen och göra saker lite mer lust- och positivt känslostyrt. Vi har motsatsen de personer som låter lust- och känslor styra väldigt ofta, vilket gör att de ofta hamnar i krissituationer i livet, de får ingen ordning utan får svårt med struktur, rutiner, och även då att nå långsiktiga mål och värden. Nu är det inte alltid så här kategoriskt utan vi alla kan, om vi vågar titta lite närmare på oss själva, se att i vissa situationer har vi en rätt effektiv självdisiplin, i andra situationer blir vi rätt rejält känslostyrda. Ibland är vi otränade i att förstå oss själva i de lägen där det är väldigt viktigt att stanna upp och lyssna på vad som triggade igång känslan, och hur vi ska förhålla oss till impulsen vi har att agera. Här kommer arbetet med självinsikt in, det är en resa med dig själv du kan behöva göra. Lära känna dig själv, bli mer observant på ditt eget reagerande och agerande.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »