Glad!

När känner jag glädje? Vad kan få mig att känna allt ifrån små stråk av glädjestrimmor till att brista ut i bubblande skratt? Det är en värdefull känsla vi fått oss till dels. Den är värd att högprioriteras och att utforskas, då så många av oss lägger den åt sidan och låter andra känslor, tankar få styra vad vi både lägger märke till och vad vi gör.

Ibland brukar jag ge mig själv en läxa att undersöka känslan glädje. När känner jag den? Vad kan trigga den? Var och hur känns den? Kan jag hitta nya, små saker som väcker den? Vad får jag för tankar när jag är glad? Hur blir mitt kroppsspråk när jag är glad?

Ut på upptäcktsresa!

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »