Ännu lite mer kring dialektik

En strategi vi använder i dialektisk beteendeterapi är att aktivera din visshet, din vishet. Med det menar vi att vi som art ibland är mer styrda utav ett logiskt, rationellt tänkande och i andra situationer mer känslostyrda. Jag tror de flesta kan känna igen sig i dessa två inre tillstånd som styr vårt agerande. Med vissheten eller visheten, vilket ord vi nu vill använda menar vi att det är en integration av dessa två. För att uppnå detta lugna, visa tillstånd krävs en slags stillhet med dig själv för att finna vad som är smart/effektivt för dig i nu situationen och lika så på lång sikt.

Sen finns det ett förhållningssätt som kallas för ” att göra lemonad av citroner ” . Det är en av mina absoluta favorit strategier. Livet innehåller svårigheter, besvikelser, kriser och hur ska jag förhålla mig till dem? Det är en stor fråga och en fråga de flesta människor brottas med. Med det här synsättet för man in acceptans och förändring på en gång. När sura citroner är för handen behöver vi acceptera att så är fallet och sedan fundera kring vad och hur du ska hanter dem. Paradoxalt nog är det vad jag kan komma på det enda effektiva att göra men jag vet samtidigt hur oerhört svårt vi människor har att mentalt praktisera detta.

Nu ska jag sluta tänka högt kring dialektik men återkommer med något annat en annan dag.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »