På spaning efter det svårfångade

DSC_3263Vi människor har en inbyggd längtan att förstå. Vissa vilar fast i sin övertygelse. Den är nästa orubbar. Vissa av oss söker mer än andra och har svårt att finna oss riktigt till ro med de förklaringar, teorier och trossystem som är oss givna.

Att få till respekt för olika sätt att se på saker och ting utan att döma/fördöma den andres uppfattning är inte det lättaste när man tycker att man förstår, tycker och tror eller söker ”rätt”.

Här finns en inbyggd konflikt. Att tro och veta jämfört med att söka och veta!

Kan de mötas?

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »