Nyckel

imageMitt nyckelskåp har nycklar som jag inte har den blekaste aning om vart de leder. Av någon i stunden ansvarsfull tanke har jag sparat dem, men inte satt en liten komihåg signal för mig att tyda i ett senare läge.

Nycklar som metafor för när något låses upp och öppnas var det som slog mig här idag. Vi har nog alla varit med om några sådana stunder där saker och ting klickat till och vi förstår eller vi upplever något som tidigare varit ”låst”. Det är ett härligt och insiktsfullt tillstånd.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »