Länge sedan sist!

Nu var det nästan ett år sedan jag tänkte lite högt här. Jag förstår inte hur andra hinner med, men för mig är det rent omöjligt att få de små stunderna som behövs för att formulera något av värde här. Nu när sommaren kommer och mindre att göra finns plösligt möjligheten.

Att sörja, att vara riktigt djupt ledsen, ja, när det värker inuti kroppen, bakom ögonen, och  samtidigt veta att släppa taget om en viktig person, en önskan, en dröm, att det är det enda rätta. Det innebär en lång böljande och smärtsam process. I början är sorgesvärken stark och obarmärtig och sen sköljer den över i mildare och mildare vågor. För att ta fart igen.

Vi har svårt, de flesta av oss att vara stilla i sorgen och låta den få vara där, även när den både behövs och är ”för handen”.

Budskapet blir: att när du är/blir ledsen, håll om sorgen, den är där och den är förståelig OCH samtidigt ta hand om dig väl.

 

 

 

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »