Från att prata om, till att göra

Tänkt dig att du har ett problem som du ser att du behöver ta tag i och göra något åt. Eller företaget pratar om visioner, värden i organisationen som ni ska praktisera.  Jag har blivit oerhört varse hur vanligt det är att vi språkar på om dessa problem eller begrepp så som om det vore samma sak som själva beteendena/görandet. Vi pratar av oss och vi tycker det låter jätte bra.  Vi får det att låta som om det är samma sak som att göra. Det kan i princip bli ett verbalt undvikande, vi pratar om istället för att gå till aktion. Det är något helt annat att få till beteendet dvs.  det faktiskta görandet. Bara att tydliggöra och specificera beteendet kan vara en utmaning i sig. Samtidigt som det någonstans är målet. Att få ner språkandet/ordandet ner till konkret beteende och att börja utföra det,  kräver mycket medveten närvaro i stunden och en bestämdhet.  Och oj vad värdefullt det är när man lyckas få till beteendeförändring.

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »