En dag om känslor!

Emotion Regulation Group Therapy, ja så heter behandlingsmetoden jag är nere i Köpenhamn och lär mig.

Vi människor tror många gånger att vi är rätt logiska och rationella men sanningen är att vi betydligt oftare än vad vi är medvetna om är känslostyrda. Framför allt när det gäller relationer och hur vi där reagerar och sedan agerar.

Idag har fokus varit på hur vi blir mer medvetna om de primära känslor vi har samt vilka tankar som där ofta dyker upp och som kan vara motor till att en sekundär känsla blir för handen och den är det riktigt trixigt att bli av med.

Ex. jag blir ledsen i en situation, jag får tankar typ att det är fel på mig, jag borde inte känna så här, vilken mes jag är… det triggar skam vilket gör att jag inte tar hand om den primära känslan utan försöker dölja (inte visa vad jag känner) för omgivningen. Jag missar att upptäcka vad den första känslan signalerar till mig. Dvs. att ta den mer på allvar.

Framför allt har de idag lärt oss, och haft fokus på hur de dömande tankarna genererar en sekundär känsla, vilken är den mer problematiska och att vi vinner på att lära oss upptäcka och ha den första, den primära känslan. Den är där, den är utlöst av något och den behöver vi acceptera.

 

Karin Ovefelt

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut | Handledarutbildad i KBT

Allt har ett slut

Idag lämnar jag. Vi lever bara i nuet, på ett sätt, men vi kan uppmärksamhets-mässigt vara någon annanstans. I minnen, i oro för vad som

Läs mer »

Rötter

Något som håller oss grundade, något som håller oss på plats när det stormar. Här på bilden är de synliga, men oftast är de väl

Läs mer »